Wiljegeldverdienen.nl

00:00
Gemeente Amsterdam krijgt steeds vaker te maken met jongeren die worden geronseld voor het plaatsen van explosieven en daarmee snel geld verdienen. RIEC Amsterdam en de politie willen een bewustwordingscampagne om jongeren uit de criminaliteit te houden en perspectief te bieden.

In de campagne Wilgeldverdienen.nl maakt rapper Adje jongeren bewust van de keuze die ze hebben om wel of niet in de criminaliteit te belanden. De fictieve scènes zijn herkenbaar voor de doelgroep, door keuze van situatie, cast, locatie etc. Zij maken kennis met de verleiding, de gevolgen en de weerbaarheid. Je kan maar één keer nee zeggen.

De korte film is verspreid via socials, video abri’s en ook vertoond in het voorprogramma in Pathe Arena. De lange versie is onderdeel van een voorlichtingscampagne op scholen in Amsterdam-Oost.

YES! STORYTELLING - FICTIE - SCRIPTING - NIGHTSHOOT - RESEARCH - CAMPAGNE - DRAMA - SUSPENSE

Yes!